• Симултанка

  • Студијско путовање

  • Шаховска секција

  • Мали мајстори

  • Излет Ученика

ОШ "Милан Ракић"

Нови Београд, Војвођанска 62

Завршни испит

ПП служба

icon 090a

office 365

Професионална орјентација

Photos icon

Уџбеници за школску 2020/2021

book page turn 03

Јеловник у боравку

giphy

Узбуњивање

Alarm clock disabled icon 1

Пријава корисника

Само за регистроване кориснике

Сада на сајту

Ko je na mreži: 64 gostiju i nema prijavljenih članova

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 1. РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

 

РБ ПРЕДМЕТ         ИЗДАВАЧ      УЏБЕНИК
1. Српски језик Нови Логос   Буквар са словарицом
2. Српски језик Нови Логос   Читанка 1 "Реч по реч"
3. Српски језик Нови Логос   Наставни листови уз буквар
4. Математика  Нови Логос   Математика 1  уџбеник из 4 дела
5. Свет око нас Нови Логос   Свет око нас 1 - уџбеник 
6. Свет око нас Нови Логос   Свет око нас 1 - радна свеска
7. Ликовна култура Нови Логос   Ликовна култура 1 - уџбеник
8. Музичка култура Нови Логос   Музичка култура 1 уџбеник с додатним материјалима + 2 цд-а
9. Енглески језик Нови Логос   Family and Friends foundation - уџбеник са електронским додатком (2. издање)

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 2. РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

 

РБ  ПРЕДМЕТ            ИЗДАВАЧ      УЏБЕНИК
1. Српски језик Нови Логос   Читанка 2 Уз речи растемо 
2. Српски језик Нови Логос   Граматика 2 Дар речи
3. Српски језик Нови Логос   Српски језик 2 - Радна свеска 
4. Српски језик Нови Логос   Латиница 
5. Математика  Нови Логос   Математика 2- уџбеник из 4 дела
6. Свет око нас Нови Логос   Свет око нас 2 - уџбеник 
7. Свет око нас Нови Логос   Свет око нас 2 - радна свеска
8. Музичка култура Нови Логос   Музичка култура 2
9. Ликовна култура  Нови Логос   Ликовна култура 2
10. Енглески језик Data Status    Smart Junior 2 уџбеник

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 3. РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

РБ   ПРЕДМЕТ               ИЗДАВАЧ     УЏБЕНИК
1. Српски језик Нови Логос   Читанка 3 Уз речи растемо 
2. Српски језик Нови Логос   Граматика 3 Дар речи
3. Српски језик Нови Логос   Српски језик 3 - Радна свеска 
4. Математика  Нови Логос   Математика 3- уџбеник из 4 дела
5. Природа и друштво Нови Логос   Природа и друштво 3 - уџбеник 
6. Природа и друштво Нови Логос   Природа и друштво 3 - радна свеска
7. Музичка култура Нови Логос   Музичка култура 3
8. Ликовна култура  Нови Логос   Ликовна култура 3
9. Енглески језик Нови Логос   Family and Friends 1 - уџбеник
10. Енглески језик Нови Логос   Family and Friends 1 - радна свеска

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 4. РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

РБ ПРЕДМЕТ                 ИЗДАВАЧ    УЏБЕНИК
1. Српски језик Klett             Читанка 4
2. Српски језик Klett             Граматика "О језику"
3. Математика Klett            Математика 4  - уџбеник
4. Математика Klett            Математика 4- радна свеска
5. Природа и друштво Klett            Природа и друштво 4  - уџбеник
6. Природа и друштво Klett            Природа и друштво 4 - радна свеска
7. Ликовна култура Klett            "Свет у мојим рукама" 4 -уџбеник
8. Музичка култура Klett            Музичка култура 4 - уџбеник
9. Музичка култура Klett            Музичка култура 4 - радна нотна свеска
10. Енглески језик Klett            Playway to English 4 - уџбеник
11. Енглески језик Klett           Playway to English 4 - радна свеска

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 5. РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

РБ ПРЕДМЕТ                    ИЗДАВАЧ              УЏБЕНИК
1. Енглески језик DATA STATUS     To the Top Рlus 1 - уџбеник
2. Енглески језик DATA STATUS     To the Top Рlus 1 - радна свеска
3. Музичка култура Вулкан     Музичко 5- уџбеник + цд
4. Ликовна култура Klett     Ликовна култура 5- уџбеник
5. Техника и технологија Klett     Техника и технологија 5 -уџбеник
6. Техника и технологија Klett     Техника и технологија  5- материјали
7. Математика Klett      Математика - збирка задатака  5 
8. Немачки језик Klett     Maximal 1 - уџбеник 
9. Немачки језик Klett     Maximal 1 - радна свеска
10. Француски језик Klett     ET TOI 1 - уџбеник
11. Француски језик Klett     ET TOI 1 - радна свеска 
12. Историја Нови Логос     Историја 5 - уџбеник 
13. Географија Нови Логос     Географија 5 - уџбеник
14. Биологија Герундијум     Биологија  5- уџбеник
15. Српски језик Нови Логос     Уметност речи - читанка 5
16. Српски језик Нови Логос    Дар речи - граматика 5
17. Српски језик Нови Логос    Радна свеска 5 уз читанку Уметност речи

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 6. РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

РБ ПРЕДМЕТ                                          ИЗДАВАЧ                    УЏБЕНИК
1. СРПСКИ ЈЕЗИК Вулкан издаваштво    Читанка 6
2. СРПСКИ ЈЕЗИК Вулкан издаваштво    Граматика 6
3. СРПСКИ ЈЕЗИК Вулкан издаваштво    Радна свеска 6 из српског језика
4. МАТЕМАТИКА Клетт    Математика 6 -збирка задатака 
5. БИОЛОГИЈА БИГЗ    Биологија 6 - уџбеник
6. МУЗИЧКА КУЛТУРА Вулкан издаваштво    Музичка култура 6 - уџбеник
7. ИСТОРИЈА Нови Логос    Историја 6 - уџбеник 
8. ГЕОГРАФИЈА Нови Логос    Географија 6 - уџбеник
9. ФИЗИКА Клетт    Физика 6 - уџбеник
10. ФИЗИКА Клетт    Физика 6 -збирка задатака
11. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА Клетт    Техника и технологија 6 - уџбеник 
12. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА Клетт    Комплет материјала за шести разред
13. ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО БИГЗ    Информатика и рачунарство 6-уџбеник
14. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Дата Статус    To the Top Plus 2 - уџбеник 
15. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Дата Статус    To the Top Plus 2 - радна свеска 
16. НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Клетт    Maximal 2 - уџбеник
17. НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Клетт    Maximal 2 - радна свеска 
18. ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК Клетт    Et Toi? 2 -уџбеник, 
19. ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК Клетт    Et Toi? 2 -  радна свеска


СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 7. РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

РБ ПРЕДМЕТ                                ИЗДАВАЧ       УЏБЕНИК
1. Српски језик Вулкан    Читанка 7 
2. Српски језик Вулкан    Граматика 7
3. Српски језик Вулкан    Радна свеска 7 
4. Историја Нови Логос    Историја 7 - уџбеник 
5. Географија  Нови Логос    Географија 7 - уџбеник 
6. Физика  Нови Логос    Физика 7 - уџбеник
7. Физика  Нови Логос    Физика 7 - збирка задатака 
8. Математика Клетт    Математика 7 - збирка задатака 
9. Биологија Бигз    Биологија 7 - уџбеник
10. Хемија Герундијум    Хемија 7 - уџбеник
11. Хемија Герундијум    Хемија 7 - Лабораторијске вежбе са задацима
12. Техника и технологија Клетт    Техника и технологија 7- уџбеник
13. Техника и технологија Клетт    Техника и технологија 7- материјал за конструкторско моделовање
14. Музичка култура Едука    Музичка култура 7 - уџбеник
15. Информатика и рачунарство Бигз    Информатика и рачунарство 7 - уџбеник
16. Ликовна култура Клетт    Ликовна култура 7 - уџбеник 
17. Енглески језик Дата Статус    To the Top Plus 3 - уџбеник 
18. Енглески језик Дата Статус    To the Top Plus 3 - радна свеска 
19. Немачки језик Клетт    Maximal 3 - уџбеник
20. Немачки језик Клетт    Maximal 3 - радна свеска
21. Француски језик Клетт    Et toi 3 - уџбеник
22. Француски језик Клетт    Et toi 3 - радна свеска

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 8. РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

РБ ПРЕДМЕТ                                                ИЗДАВАЧ                   УЏБЕНИК
1 Српски језик Klett    Читанка 8 "Речи мудрости" 
2 Српски језик Klett    Граматика 8 
3 Српски језик Klett    Српски језик - Радна свеска 9
4 Музичка култура Завод за уџбенике    18710 Музичка култура 8 (Г. Стојановић, М. Рајчевић)
5 Историја Нови Логос    Историја 8 - уџбеник
6 Географија  Нови Логос    Географија 8 -уџбеник
7 Географија  Нови Логос    Географија 8 - радна свеска
8 Физика  Нови Логос    Физика 8- уџбеник
9 Физика  Нови Логос    Физика 8- збирка задатака 
10 Математика Klett    Математика 8 - збирка задатака 
11 Биологија Нови Логос    Биологија 8 - уџбеник
12 Хемија Герундијум    Хемија 8 - уџбеник
13 Хемија Герундијум    Хемија 8 - Лабораторијске вежбе са задацима
14 Техничко и информатичко образовање Инфотехника    Техничко и информатичко образовање 8- уџбеник
15 Техничко и информатичко образовање Инфотехника    Техничко и информатичко образовање 8 - конструкторски  комплет
16 Енглески језик Klett    Messages 4 - уџбеник
17 Енглески језик Klett    Messages 4 - радна свеска
18 Немачки језик Klett    Magnet 4 - уџбеник
19 Немачки језик Klett    Magnet 4 - радна свеска
20 Француски језик Klett    Et toi 4 - уџбеник
21 Француски језик Klett    Et toi 4 - радна свеска


Ритам радног дана

ritam radnog dana

Дани отворене школе

Phet симулације

new phet logo3

Erasmus

eu flag co funded pos rgb right

Бројач посета

00387541
Данас
Јуче
Ове недеље
Овог месеца
Prošli mesec
Укупно
27
1596
4171
14959
17123
387541

Your IP: 3.95.131.146
25-07-2021 00:52