СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 1. РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

 

РБ ПРЕДМЕТ         ИЗДАВАЧ      УЏБЕНИК
1. Српски језик Нови Логос   Буквар са словарицом
2. Српски језик Нови Логос   Читанка 1 "Реч по реч"
3. Српски језик Нови Логос   Наставни листови уз буквар
4. Математика  Нови Логос   Математика 1  уџбеник из 4 дела
5. Свет око нас Нови Логос   Свет око нас 1 - уџбеник 
6. Свет око нас Нови Логос   Свет око нас 1 - радна свеска
7. Ликовна култура Нови Логос   Ликовна култура 1 - уџбеник
8. Музичка култура Нови Логос   Музичка култура 1 уџбеник с додатним материјалима + 2 цд-а
9. Енглески језик Нови Логос   Family and Friends foundation - уџбеник са електронским додатком (2. издање)

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 2. РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

 

РБ  ПРЕДМЕТ            ИЗДАВАЧ      УЏБЕНИК
1. Српски језик Нови Логос   Читанка 2 Уз речи растемо 
2. Српски језик Нови Логос   Граматика 2 Дар речи
3. Српски језик Нови Логос   Српски језик 2 - Радна свеска 
4. Српски језик Нови Логос   Латиница 
5. Математика  Нови Логос   Математика 2- уџбеник из 4 дела
6. Свет око нас Нови Логос   Свет око нас 2 - уџбеник 
7. Свет око нас Нови Логос   Свет око нас 2 - радна свеска
8. Музичка култура Нови Логос   Музичка култура 2
9. Ликовна култура  Нови Логос   Ликовна култура 2
10. Енглески језик Data Status    Smart Junior 2 уџбеник

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 3. РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

РБ   ПРЕДМЕТ               ИЗДАВАЧ     УЏБЕНИК
1. Српски језик Нови Логос   Читанка 3 Уз речи растемо 
2. Српски језик Нови Логос   Граматика 3 Дар речи
3. Српски језик Нови Логос   Српски језик 3 - Радна свеска 
4. Математика  Нови Логос   Математика 3- уџбеник из 4 дела
5. Природа и друштво Нови Логос   Природа и друштво 3 - уџбеник 
6. Природа и друштво Нови Логос   Природа и друштво 3 - радна свеска
7. Музичка култура Нови Логос   Музичка култура 3
8. Ликовна култура  Нови Логос   Ликовна култура 3
9. Енглески језик Нови Логос   Family and Friends 1 - уџбеник
10. Енглески језик Нови Логос   Family and Friends 1 - радна свеска

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 4. РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

РБ ПРЕДМЕТ                 ИЗДАВАЧ    УЏБЕНИК
1. Српски језик Klett             Читанка 4
2. Српски језик Klett             Граматика "О језику"
3. Математика Klett            Математика 4  - уџбеник
4. Математика Klett            Математика 4- радна свеска
5. Природа и друштво Klett            Природа и друштво 4  - уџбеник
6. Природа и друштво Klett            Природа и друштво 4 - радна свеска
7. Ликовна култура Klett            "Свет у мојим рукама" 4 -уџбеник
8. Музичка култура Klett            Музичка култура 4 - уџбеник
9. Музичка култура Klett            Музичка култура 4 - радна нотна свеска
10. Енглески језик Klett            Playway to English 4 - уџбеник
11. Енглески језик Klett           Playway to English 4 - радна свеска

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 5. РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

РБ ПРЕДМЕТ                    ИЗДАВАЧ              УЏБЕНИК
1. Енглески језик DATA STATUS     To the Top Рlus 1 - уџбеник
2. Енглески језик DATA STATUS     To the Top Рlus 1 - радна свеска
3. Музичка култура Вулкан     Музичко 5- уџбеник + цд
4. Ликовна култура Klett     Ликовна култура 5- уџбеник
5. Техника и технологија Klett     Техника и технологија 5 -уџбеник
6. Техника и технологија Klett     Техника и технологија  5- материјали
7. Математика Klett      Математика - збирка задатака  5 
8. Немачки језик Klett     Maximal 1 - уџбеник 
9. Немачки језик Klett     Maximal 1 - радна свеска
10. Француски језик Klett     ET TOI 1 - уџбеник
11. Француски језик Klett     ET TOI 1 - радна свеска 
12. Историја Нови Логос     Историја 5 - уџбеник 
13. Географија Нови Логос     Географија 5 - уџбеник
14. Биологија Герундијум     Биологија  5- уџбеник
15. Српски језик Нови Логос     Уметност речи - читанка 5
16. Српски језик Нови Логос    Дар речи - граматика 5
17. Српски језик Нови Логос    Радна свеска 5 уз читанку Уметност речи

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 6. РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

РБ ПРЕДМЕТ                                          ИЗДАВАЧ                    УЏБЕНИК
1. СРПСКИ ЈЕЗИК Вулкан издаваштво    Читанка 6
2. СРПСКИ ЈЕЗИК Вулкан издаваштво    Граматика 6
3. СРПСКИ ЈЕЗИК Вулкан издаваштво    Радна свеска 6 из српског језика
4. МАТЕМАТИКА Клетт    Математика 6 -збирка задатака 
5. БИОЛОГИЈА БИГЗ    Биологија 6 - уџбеник
6. МУЗИЧКА КУЛТУРА Вулкан издаваштво    Музичка култура 6 - уџбеник
7. ИСТОРИЈА Нови Логос    Историја 6 - уџбеник 
8. ГЕОГРАФИЈА Нови Логос    Географија 6 - уџбеник
9. ФИЗИКА Клетт    Физика 6 - уџбеник
10. ФИЗИКА Клетт    Физика 6 -збирка задатака
11. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА Клетт    Техника и технологија 6 - уџбеник 
12. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА Клетт    Комплет материјала за шести разред
13. ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО БИГЗ    Информатика и рачунарство 6-уџбеник
14. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Дата Статус    To the Top Plus 2 - уџбеник 
15. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Дата Статус    To the Top Plus 2 - радна свеска 
16. НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Клетт    Maximal 2 - уџбеник
17. НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Клетт    Maximal 2 - радна свеска 
18. ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК Клетт    Et Toi? 2 -уџбеник, 
19. ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК Клетт    Et Toi? 2 -  радна свеска


СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 7. РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

РБ ПРЕДМЕТ                                ИЗДАВАЧ       УЏБЕНИК
1. Српски језик Вулкан    Читанка 7 
2. Српски језик Вулкан    Граматика 7
3. Српски језик Вулкан    Радна свеска 7 
4. Историја Нови Логос    Историја 7 - уџбеник 
5. Географија  Нови Логос    Географија 7 - уџбеник 
6. Физика  Нови Логос    Физика 7 - уџбеник
7. Физика  Нови Логос    Физика 7 - збирка задатака 
8. Математика Клетт    Математика 7 - збирка задатака 
9. Биологија Бигз    Биологија 7 - уџбеник
10. Хемија Герундијум    Хемија 7 - уџбеник
11. Хемија Герундијум    Хемија 7 - Лабораторијске вежбе са задацима
12. Техника и технологија Клетт    Техника и технологија 7- уџбеник
13. Техника и технологија Клетт    Техника и технологија 7- материјал за конструкторско моделовање
14. Музичка култура Едука    Музичка култура 7 - уџбеник
15. Информатика и рачунарство Бигз    Информатика и рачунарство 7 - уџбеник
16. Ликовна култура Клетт    Ликовна култура 7 - уџбеник 
17. Енглески језик Дата Статус    To the Top Plus 3 - уџбеник 
18. Енглески језик Дата Статус    To the Top Plus 3 - радна свеска 
19. Немачки језик Клетт    Maximal 3 - уџбеник
20. Немачки језик Клетт    Maximal 3 - радна свеска
21. Француски језик Клетт    Et toi 3 - уџбеник
22. Француски језик Клетт    Et toi 3 - радна свеска

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 8. РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

РБ ПРЕДМЕТ                                                ИЗДАВАЧ                   УЏБЕНИК
1 Српски језик Klett    Читанка 8 "Речи мудрости" 
2 Српски језик Klett    Граматика 8 
3 Српски језик Klett    Српски језик - Радна свеска 9
4 Музичка култура Завод за уџбенике    18710 Музичка култура 8 (Г. Стојановић, М. Рајчевић)
5 Историја Нови Логос    Историја 8 - уџбеник
6 Географија  Нови Логос    Географија 8 -уџбеник
7 Географија  Нови Логос    Географија 8 - радна свеска
8 Физика  Нови Логос    Физика 8- уџбеник
9 Физика  Нови Логос    Физика 8- збирка задатака 
10 Математика Klett    Математика 8 - збирка задатака 
11 Биологија Нови Логос    Биологија 8 - уџбеник
12 Хемија Герундијум    Хемија 8 - уџбеник
13 Хемија Герундијум    Хемија 8 - Лабораторијске вежбе са задацима
14 Техничко и информатичко образовање Инфотехника    Техничко и информатичко образовање 8- уџбеник
15 Техничко и информатичко образовање Инфотехника    Техничко и информатичко образовање 8 - конструкторски  комплет
16 Енглески језик Klett    Messages 4 - уџбеник
17 Енглески језик Klett    Messages 4 - радна свеска
18 Немачки језик Klett    Magnet 4 - уџбеник
19 Немачки језик Klett    Magnet 4 - радна свеска
20 Француски језик Klett    Et toi 4 - уџбеник
21 Француски језик Klett    Et toi 4 - радна свеска