• Симултанка

  • Студијско путовање

  • Шаховска секција

  • Мали мајстори

  • Излет Ученика

ОШ "Милан Ракић"

Нови Београд, Војвођанска 62

 
 
ПРАВЦИ РАЗВОЈА ШКОЛЕ У НАРЕДНОМ ПЕТОГОДИШЊЕМ ПЕРИОДУ

Школски развојни тим је у децембру 2016. године урадио Школски развојни план установе као стратешки план развоја, у наредних пет година, који садржи приоритете у остваривању образовно-васпитног рада, план и носиоце активности за сваку школску годину, критеријуме и мерила за вредновање планираних активности и друга питања од значаја за развој установе.
На основу посматрања потреба и жеља различитих интересних група (ученика, родитеља, наставника и локалне заједнице) Школским развојним планом идентификоване су области приоритета:
1. мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на завршном испиту
2. мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу и ученике којима је потребна додатна подршка
3. мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима
4. мере превенције осипања ученика
5. друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који превазилазе садржај појединих наставних предмета
6. план припреме за завршни испит
7. план укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте
8. план стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора
9. мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика
10. план напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника
11. план укључивања родитеља, односно старатеља у рад школе
12. план сарадње и умрежавања са другим школама и установама
13. унапређење наставе, побољшање постигнућа ученика; маркетинг школе (унутрашњи и спољашњи)

Општи циљеви Школског развојног плана су:
• Побољшање нивоа знања и постигнућа ученика
• Примена ефикаснијих метода рада у васпитно-образовном систему
• Побољшање имиџа школе
• Стварање бољих услова за рад (хигијенских, техничких и материјалних)
• Стварање пријатније атмосфере за боравак у школи
Стратешки циљ развоја Школе је да се створи пријатна установа коју ће сви волети и у коју ће желети да долазе, где ће се садржајно проводити време. У складу са тим желимо да развијемо креативност код ученика и наставника кроз наставне, културне, естетске, информатичке активности и да створимо пријатну и стимулативну атмосферу за рад и боравак у школи. Поред квалитетног образовања савременим наставним средствима, пажњу усмеравамо на васпитање и културу понашања.

Ритам радног дана

ritam radnog dana

Дани отворене школе

Phet симулације

new phet logo3

Бројач посета

00188140
Данас
Јуче
Ове недеље
Овог месеца
Prošli mesec
Укупно
883
978
883
6272
10482
188140

Your IP: 35.175.191.168
14-10-2019 22:11