• Симултанка

  • Студијско путовање

  • Шаховска секција

  • Мали мајстори

  • Излет Ученика

ОШ "Милан Ракић"

Нови Београд, Војвођанска 62

РАСПОРЕД ЧАСОВА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

2019/2020 Школска година

 

Редни бројПРЕЗИМЕ И ИМЕРОПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
претчас 1 2 3 4 5 6 претчас 1 2 3 4 5 6 претчас 1 2 3 4 5 6 претчас 1 2 3 4 5 6 претчас 1 2 3 4 5 6
1. МИЈАИЛОВИЋ ТАМАРА 1 1 физичко васпитање математика српски језик енглески језик уметничка секција математика српски језик ликовна култура физичко васпитање пројектна настава допунска настава/
математика
српски језик математика енглески језик свет око нас математ. секција физичко васпитање српски језик верска настава/  грађ. васпит. математика ЧОЗ/ЧОС српски језик математика свет око нас музичка култура допинска настава/
српски језик
2. ВУКОВИЋ МАРИЈА 1 2 физичко васпитање српски језик енглески језик математика уметничка секција српски језик математика ликовна култура физичко васпитање допунска настава, српски језик математика српски језик свет око нас енглески језик пројектна настава математ. секција физичко васпитање српски језик математика верска настава/  грађ. васпит. допунска настава, математика математика српски језик свет око нас музичка култура ЧОЗ/ЧОС
3. ПУХАЛОВИЋ БИЉАНА 1 3 српски језик математика свет око нас пројектна настава ЧОЗ/ЧОС математика физичко васпиатње енглески језик српски језик математ. секција уметничка секција српски језик математика свет око нас ликовна култура допунска настава/
српски језик
математика верска настава/  грађ. васпит. енглески језик српски језик физичко васпитање физичко васпитање српски језик математика музичка култура допунска настава/
математика
4. ДРНДАРЕВИЋ ДИЈАНА 1 4 српски језик свет око нас математика пројектна настава физичко васпитање ЧОЗ/ЧОС математика енглески језик српски језик верска настава/  грађ. васпит. математ. секција српски језик математика физичко васпитање свет око нас допунска настава/
српски језик
математика српски језик музичка култура ликовна култура допунска настава, математика српски језик енглески језик физичко васпитање математика уметничка секција
5. ОСТОЈИЋ ВЕСНА 2 1 српски језик математика ликовна култура ликовна култура допунска настава/
математика
ЧОЗ/ЧОС математика физичко васпиатње српски језик енглески језик пројектна настава математика верска настава/ грађ. васпит. свет око нас српски језик допунска настава/
српски језик
физичко васпитање српски језик математика енглески језик музичка култура математ.            секција српски језик физичко васпитање математика свет око нас
6. ДРАГОЉЕВИЋ НАТАША 2 2 допунска настава/
математика
српски језик математика ликовна култура ликовна култура математ. секција физичко васпитање математика српски језик енглески језик свет око нас ЧОЗ/ЧОС српски језик математика физичко васпитање верска настава/ грађ. васпит. допунска настава/
српски језик
математика свет око нас српски језик енглески језик пројектна настава српски језик физичко васпитање математика енглески језик
7. ЛОЈИЋ СВЕТЛАНА 2 3 српски језик физичко васпитање математика верска настава/ грађ. васпит. допунска настава/
српски језик
свет око нас српски језик математика енглески језик математ. секција допунска настава, математика српски језик математика свет око нас ликовна култура ликовна култура математика физичко васпитање српски језик енглески језик пројектна настава српски језик математика физичко васпитање музичка култура ЧОЗ/ЧОС
8. ПЕТРОНИЈЕВИЋ ЈОВИЦА 2 4 српски језик математика музичка култура свет око нас допунска настава/
српски језик
енглески језик српски језик верска настава/ грађ. васпит. математика математ. секција математика српски језик ликовна култура ликовна култура физичко васпитање енглески језик математика свет око нас пројектна настава ЧОЗ/ЧОС енглески језик математика физичко васпитање српски језик допунска настава/
математика
9. РИСТИЋ БИЉАНА 3 1 допунска настава/
српски језик
српски језик математика ликовна култура
физичко васпитање
ликовна култура физичко васпитање
ликовна култура
допунска настава/
математика
математика енглески језик српски језик народна традиција ЧОЗ/ЧОС природа и друштво математика српски језик
физичко васпитање
музичка култура
српски језик
енглески језик
математика
физичко васпитањ
еенглески језик
математика
српски језик
српски језик
музичка култура
математ.             секција математика вер.нас/                    грађ.васп. физичко васпитање српски језик природа и друштво
10. МАЦУРА ГОРДАНА 3 2 допунска настава/
математика
српски језик математика физичко васпитање ЧОЗ/ЧОС допунска настава/
српски језик
верска настава/ грађ. васпит. физичко васпиатње математика српски језик природа и друштво енглески језик српски језик математика ликовна култура ликовна култура математика физичко васпитање српски језик природа и друштво народна традиција математ.             секција српски језик математика енглески језик музичка култура
11. ЛУКИЋ МАРИЈА 3 3 енглески језик српски језик математика музичка култура ЧОЗ/ЧОС допунска настава/
српски језик
физичко васпитање
природа и друштво
математика физичко васпитање
природа и друштво
српски језик математ.       секција физичко васпитање
ликовна култура
математика
ликовна култура
српски језик ликовна култура
физичко васпитање
ликовна култура
математика
допунска настава/
математика
српски језик енглески језик математика природа и друштво чувари природе физичко васпитање
математика
верка настава/               грађ. васпит. српски језик математика
физичко васпитање
12. ЦИБУЛСКИ ЈЕЛЕНА 3 4 допунска настава/
српски језик
српски језик математика ЧОЗ/ЧОС физичко васпитање допунска настава/
математика
физичко васпитање
математика
верка настава/               грађ. васпит. математика
српски језик
српски језик
физичко васпитање
природа и друштво српски језик енглески језик математика ликовна култура ликовна култура математика српски језик музичка култура
природа и друштво
природа и друштво
физичко васпитање
народна традиција математ. секција српски језик математика физичко васпитање
музичка култура
енглески језик
13. КОВАЧЕВИЋ ЈАДРАНКА 4 1 ликовна култура ликовна култура српски језик математика допунска настава физичко васпитање енглески језик
природа и друштво
природа и друштво
математика
математика
физичко васпитање
физичко васпитање
српски језик
српски језик
енглески језик
физичко васпитање
математика
музичка култура српски језик од играчке до рачунара математика
физичко васпитање
енглески језик
српски језик
српски језик
математика
математика
физичко васпитање
физичко васпитање
природа и друштво
природа и друштво
енглески језик
српски језик математика ЧОЗ/ЧОС верка настава/               грађ. васпит. додатна настава/
математика
14. ШОЈИЋ ВЕСНА 4 2 верска настава српски језик математика ликовна култура ликовна култура вер.наст./   грађ.васп.
грађанско васпитање
математика
енглески језик
српски језик
математика
физичко васпитање природа и друштво
српски језик
енглески језик
природа и друштво
дод.настава/
математика
српски језик математика музичка култура чувари природе дод.настава/
математика
математика
енглески језик
природа и друштво
математика
физичко васпитање српски језик
природа и друштво
енглески језик
српски језик
физичко васпитање српски језик математика ЧОЗ/ЧОС
физичко васпитање
допунска настава
ЧОЗ/ЧОС
допунска настава
15. ВИНЦЕ СЛАВИЦА 4 3 српски језик енглески језик ликовна култура ликовна култура математика природа и друштво српски језик математика
физичко васпитање
физичко васпитање
математика
допунска настава физичко васпитање
српски језик
српски језик
математика
математика
народна традиција
народна традиција
музичка култура
музичка култура
физичко васпитање
енглески језик српски језик математика
физичко васпитање
физичко васпитање
математика
природа и друштво српски језик математика верка настава/               грађ. васпит. ЧОЗ/ЧОС додатна настава/
математика
                                                                             

Ритам радног дана

ritam radnog dana

Дани отворене школе

Phet симулације

new phet logo3

Бројач посета

00188142
Данас
Јуче
Ове недеље
Овог месеца
Prošli mesec
Укупно
885
978
885
6274
10482
188142

Your IP: 35.175.191.168
14-10-2019 22:11